Cricket Hero

427 lần chơi

- % (0/0)
Mô tả:
Bạn đã sẵn sàng để kiểm tra thời gian phản ứng của mình chưa? Trong Cricket Hero, bạn sẽ phải đối mặt với cảm giác hồi hộp và sung sướng khi trở thành một người chơi cricket. Ngoài những quả bóng cricket thông thường, chúng cũng có thể ném vào bạn một số thứ khác.

Hướng dẫn:
...


Thể loại:

Sports

GAME TƯƠNG TỰ

×

Report Game