Death Run

863 lần chơi

63% (12/19)
Mô tả:
Trò chơi này là một trò chơi phiêu lưu. Bạn có hàng ngàn mạng sống trong tay mình. Trò chơi có đầy đủ các cơ quan khác nhau. Là người kiểm soát cơ quan, bạn có thể đẩy lùi tất cả mọi người và vượt qua.

Hướng dẫn:
...


Thể loại:

Arcade

GAME TƯƠNG TỰ

×

Report Game