Doodle Creatures

825 lần chơi

50% (1/2)
Mô tả:
Điều gì xảy ra nếu bạn kết hợp một con voi với một con chim hồng hạc? Trong Doodle Creatures, bạn có thể tìm hiểu khi tạo ra hàng trăm Sinh vật độc đáo và tuyệt vời bằng cách kết hợp các loài động vật khác nhau. Lấy tốc độ của một con báo và kết hợp với khả năng bay của một con đại bàng. Sự tuyệt vời đang chờ đợi!

Hướng dẫn:
Dùng chuột để lai tạo các giống loài động vật mới.


Thể loại:

Puzzle Strategy

GAME TƯƠNG TỰ

×

Report Game