Monster Nail Doctor

662 lần chơi

100% (4/4)
Mô tả:
Mỗi một trong bốn sinh vật đáng sợ này gần đây đã thực sự bỏ bê bản thân. Chúng chắc chắn có thể sử dụng một số cách làm móng quái dị. Bạn có thể sửa chân của họ trong trò chơi này không? Giúp họ đi từ ma quái trở nên tuyệt đẹp!

Hướng dẫn:
...


Thể loại:

Junior Puzzle

GAME TƯƠNG TỰ

×

Report Game